gsfit -- Geek sessions at FIT CTU in Prague

 

About gsfit
English (USA)

Geek sessions jsou iniciativa, která se snaží přinést do akademické sféry zkušenosti s praktickým nasazováním technologií a zajímavosti z praxe, které do akademického světa obvykle pronikají pouze pozvolna.

Pořádáme pravidelná setkání jednou týdně, nebo jednou za 14 dní. Pro každé setkání je zvolené téma, které vybíráme z průběžně doplňovaného poolu. Setkání mají zpravidla podobu krátké přednášky a je žádoucí, pokud se z přednášky vyvine diskuse.

Uvítáme každého zvědavého nadšence, stejně tak jako ochotné řečníky.

Veškeré informace, které se dají ke geek sessions získat, jsou prozatím pouze v tomto listu a jeho archivech.

To see the collection of prior postings to the list, visit the gsfit Archives. (The current archive is only available to the list members.)

Using gsfit
To post a message to all the list members, send email to gsfit@exh.extremehost.cz.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to gsfit

Subscribe to gsfit by filling out the following form. You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a private list, which means that the list of members is not available to non-members.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages? English (USA)  
  Would you like to receive list mail batched in a daily digest? No Yes
gsfit Subscribers
(The subscribers list is only available to the list members.)

Enter your address and password to visit the subscribers list:

Address: Password:   

To unsubscribe from gsfit, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


gsfit list run by oburkrob at fit.cvut.cz
gsfit administrative interface (requires authorization)
Overview of all exh.extremehost.cz mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered